739 309 647 stačí prozvonit‚ zavolám Vám zpět

Způsoby řešení úpadku

O způsobu řešení úpadku při povoleném oddlužení se rozhoduje na schůzi věřitelů před insolvenčním soudem.

Zákon připouští tři způsoby oddlužení:

  • oddlužení zpěněžením majetkové podstaty,
  • oddlužení plněním splátkového kalendáře,
  • oddlužení plněním splátkového kalendáře s nižšími splátkami.

Pokud v průběhu řízení vyjdou najevo skutečnosti, které jsou překážkou pro povolení/schválení oddlužení, soud oddlužení neschválí a prohlásí na majetek dlužníka konkurs.

O způsobu oddlužení rozhodují věřitelé hlasováním na schůzi věřitelů. Nedostavíli se žádný z věřitelů, rozhodne o způsobu oddlužení soud (insolvenční správce vyjadřuje doporučující stanovisko ke způsobu oddlužení). Dlužník pouze navrhuje způsob oddlužení v insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, věřitelé ani soud nejsou tímto vázáni (je pouze na dlužníkovi přesvědčit věřitele, resp. soud o vhodnosti určité varianty).


Bližší informace:

 

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty

V tomto případě řešení úpadku oddlužením dochází ke zpeněžení veškerého majetku dlužníka, který dlužník nabyl do okamžiku schválení oddlužení.

Dlužníkova mzda a další příjem (tj. příjem postižitelný exekucí) při zpeněžování majetku postižen není. Není také postižen majetek, který dlužník nabyl až po schválení oddlužení.

Insolvenční správce po zpeněžení majetku rozdělí výtěžek mezi řádně přihlášené věřitele (dlužník je povinen spolupracovat s insolvenčním správcem při zjišťování, oceňování a zpeněžování majetku). Tímto okamžikem je oddlužení splněno. Dlužník může požádat o osvobození od zbytku pohledávek.

ODDLUŽENÍ plněním splátkového kalendáře

V tomto případě řešení úpadku oddlužením dochází pouze k postižení dlužníkova příjmu a to po dobu pěti let (60 měsíčních splátek) od okamžiku určeného soudem.

Dlužníkův majetek při plnění splátkového kalendáře postižen není.

Příjmy dlužníka jsou v tomto případě postižitelné do výše, kterou dochází k exekučním srážkám z příjmů u přednostních pohledávek.

Pokud dlužník splní všechny podmínky oddlužení (viz samostatná sekce), rozhodne soud po 60 měsíčních splátkách o splnění oddlužení. Dlužník může požádat o osvobození od zbytku pohledávek.

Konkurs

Připravuje se...

TOPlist

aktualizováno: 23.11.2015 21:23:06