739 309 647 stačí prozvonit‚ zavolám Vám zpět

Mé služby

Má činnost a zároveň pomoc lidem zahrnuje komplexní dluhové poradenství, které můžeme rozdělit na tři základní okruhy:

Vznik závazku a problémy jeho hrazení

 • V této oblasti poskytuji rady ohledně:
  • hypoték a jejich refinancování,
  • úvěrů a jejich konsolidací,
  • komunikace s věřiteli (zejm. při problémech s platbami).

Exekuce

 • V této oblasti poskytuji rady ohledně:
  • práv a povinností v rámci exekučního řízení,
  • mobiliárních exekucí (návštěva vykonavatele soudního exekutora v místě bydliště dlužníka/povinného),
  • sloučení exekucí,
  • odkladu a zastavení exekucí,
  • postižení (sepsání, "oblepení") majetku třetích osob exekucí.

Neschopnost splácet a předlužení (= insolvence)

 • V této oblasti poskytuji rady ohledně:
  • podání insolnvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení (tzv. "osobní bankrot"),
  • již probíhajícího insolvenčního řízení u soudu (doplnění návrhu, námitky a odvolání proti rozhodnutí soudu),
  • již probíhajícího oddlužení (plněním splátkového kalendáře, či prodejem majetku), případně konkurzu,
  • zamítnutí nebo odmíntnutí insolnvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení soudem.

Cena za výše uvedené služby se stanovuje individuálně, dle náročnosti daného případu a s tím souvisejícími náklady na vypracování a časovým rozsahem prací, a bude stanovena po bezplatné analýze situace klienta.

TOPlist

aktualizováno: 14.05.2019 15:42:07